A- CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

 

Phạm vi điều chỉnh: Chính sách và quy định này được ban hành nhằm để quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp, sử dụng giải pháp sales và marketing tự động – Cognito (sau đây gọi tắt là Cognito).

Mô tả giải pháp

 • Thông qua trang web của mình, Công ty TNHH SSS LABS cung cấp cho Người sử dụng giải pháp sales và marketing tự động – Cognito.
 • Giải pháp sales và marketing tự động – Cognito chỉ được sử dụng cho những mục đích phù hợp với luật pháp Việt Nam.
 • Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng giải pháp của Người sử dụng, do sự nhầm lẫn hoặc các hành động sai sót khác có liên quan đến việc sử dụng giải pháp của Người sử dụng.

Bản quyền

 • Trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH SSS Labs. Công ty có quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành các quy định mới trong điều khoản sử dụng Cognito vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng. Người sử dụng có thể xem điều khoản mới nhất bằng cách nhấp chuột vào mục “Chính sách & Quy định”. Nội dung thay đổi có hiệu lực kể từ thời điểm theo thông báo được đăng tải trên trang web hoặc theo thông báo cho Khách Hàng.
 • Bản quyền, nhãn hiệu thương mại, các biểu tượng liên quan đến Cognito, các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với giải pháp và toàn bộ các tài liệu liên quan đến trang web này thuộc quyền sở hữu duy nhất của Công ty TNHH SSS LABS và được các quy định pháp luật của Việt Nam về bản quyền tác giả và sở hữu trí tuệ bảo hộ.

—————————————————————-

B- CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi tiến hành đăng ký sử dụng Giải pháp sales và marketing tự động – Cognito.

Đăng ký sử dụng nghĩa là bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện sử dụng của chúng tôi dưới đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi, bạn vui lòng không đăng ký sử dụng.

Điều 1: Về tài khoản sử dụng:

Khi đăng dùng thử Cognito miễn phí, Khách Hàng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về:

 • Họ tên:
 • Email
 • Điện thoại:
 • Công ty:

Đây là 04 thông tin bắt buộc và chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đầy đủ và chính xác 04 thông tin trên. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ trong quá trình dùng thử. Những trường hợp cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

Chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của việc sử dụng Cognito nếu Người sử dụng cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác, hoặc chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không trung thực.

Điều 2: Về việc tiếp tục sử dụng sau thời gian dùng thử

Người sử dụng có nhu cầu dùng tiếp tục sử dụng giải pháp sau 02 tuần dùng thử thì phải thực hiện việc thanh toán theo báo giá tại đường dẫn cognitocrm.com/bang-gia/ hoặc theo báo giá do người đại diện của Công ty chúng tôi cung cấp.

—————————————————————-

C- CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CUNG CẤP, SỬ DỤNG COGNITO

Điều 1: Các thuật ngữ được nêu trong quy định về cung cấp và sử dụng Cognito được hiểu như sau:

 1. Công ty: Công ty TNHH SSS LABS.
 2. Cognito: là giải pháp sales và marketing tự động – Cognito được cung cấp tại trang web https://www.cognitocrm.com.
 3. Trang web: là trang https://www.cognitocrm.com.
 4. Khách Hàng: là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đăng ký sử dụng Cognito
 5. Người sử dụng: là cá nhân đăng ký sử dụng hoặc cá nhân của tổ chức đăng ký sử dụng Cognito.
 6. Quy định: là quy định vè việc cung cấp và sử dụng Cognito.
 7. Cập nhật: là việc chỉnh sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng Cognito.
 8. Nâng cấp: là việc nâng cấp các tính năng sẵn có hoặc phát triển các tính năng mới cho Cognito.
 9. Dữ liệu: là toàn bộ thông tin được nhập vào và thao tác trên Cognito từ lúc Khách Hàng và những Người sử dụng bắt đầu sử dụng cho đến khi chấm dứt hợp đồng.
 10. Tài khoản đăng nhập: là toàn bộ tài khoản của Khách Hàng và Người sử dụng dùng để đăng nhập vào Cognito.
 11. Thông tin: bao gồm dữ liệu và tài khoản đăng nhập.

Điều 2: Giao kết hợp đồng và thanh toán

 1. Khách Hàng gửi yêu cầu sử dụng Cognito cho người đại diện của Công ty. Công ty gửi hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng Cognito giữa Khách Hàng và Công ty trong vòng 24 giờ (ngày làm việc) kể từ lúc nhận được yêu cầu.
 2. Khách Hàng có quyền lựa chọn hình thức thanh toán Cognito theo các cách thức đã được cung cấp tại địa chỉ http://www.cognitocrm.com/bang-gia/.
 3. Khách Hàng thanh toán đầy đủ phí sử dụng Cognito theo hình thức thanh toán đã lựa chọn trong hợp đồng.
 4. Trường hợp Công ty thay đổi phí sử dụng Cognito, Công ty sẽ thông báo rộng rãi việc thay đổi này trên trang web, hoặc gửi email trực tiếp đến Khách Hàng.
 5. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý, ràng buộc Khách Hàng và Công ty kể từ thời điểm hai bên chính thức ký hợp đồng.

Điều 3: Thay đổi gói sử dụng và ngưng sử dụng

 1. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, gói sử dụng Cognito có thể được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của Khách Hàng và theo sự thống nhất của Công ty và Khách Hàng.
 2. Trong trường hợp ngưng sử dụng, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo với Công ty trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu kỳ sử dụng tiếp theo. Phí hoàn trả sẽ được tính từ ngày Khách Hàng chính thức chấm dứt sử dụng dịch vụ. Nếu Khách Hàng thông báo cho Công ty chậm hơn thời gian đã quy định, Khách Hàng sẽ không được hoàn trả phần phí sử dụng còn lại.

Điều 4: Cài đặt và hướng dẫn sử dụng

 1. Hai Bên bố trí nhân sự và máy móc thiết bị để bắt đầu thực hiện Hợp đồng chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm ký Hợp đồng.
 2. Công ty chịu trách nhiệm tạo tài khoản quản trị Cognito và cung cấp cho Khách Hàng.
 3. Công ty cam kết tổ chức miễn phí 02 buổi hướng dẫn sử dụng Cognito cho Khách Hàng và những Người sử dụng khác.

Điều 5: Bảo hành

 1. Người sử dụng ngay lập tức báo cho Công ty khi phát hiện bất kỳ lỗi nào của Cognito ảnh hưởng đến việc sử dụng Cognito hoặc dữ liệu của Khách Hàng.
 2. Khi nhận được thông báo của Người sử dụng, Công ty sẽ tiến hành khắc phục các sự cố của Cognito theo một trong các phương thức sau:

2.1 Đối với sự cố của Cognito:

 • Lỗi không sử dụng được: Công ty sẽ tìm cách khắc phục trong vòng 01 giờ.
 • Lỗi tính năng không hoạt động chính xác: Công ty sẽ phản hồi phương án và thời hạn sửa chữa cho Người sử dụng nắm thông qua kênh hỗ trợ trực tuyến, điện thoại hoặc email trong vòng 08 (tám) giờ (trong khung thời gian từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều) hoặc 8 giờ (trong khung thời gian từ 17 giờ chiều đến 8 giờ sáng ngày hôm sau).

Khách Hàng có quyền chấm dứt hợp đồng nếu sau thời hạn khắc phục mà Công ty đã đưa ra mà Công ty không hoàn thành việc khôi phục dịch vụ.

2.2 Đối với sự cố do thao tác của Người sử dụng:

Người sử dụng truy cập vào kênh hỗ trợ trực tuyến để trao đổi trực tiếp với nhân viên hỗ trợ. Cognito chỉ chịu trách nhiệm khắc phục khi Người sử dụng đã thực hiện các thao tác theo như hướng dẫn ở đường dẫn trên mà vẫn chưa khắc phục được.

2.3 Công ty không chịu trách nhiệm nếu Người sử dụng không thể truy cập hoặc sử dụng Cognito do các nguyên nhân dưới đây:

 • Các thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Người sử dụng không tương thích với Cognito.
 • Kết nối internet của Người sử dụng bị ngắt hoặc yếu.
 • Sự kiện bất khả kháng: Chiến tranh, khủng bố, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, đường truyền tín hiệu thu vệ tinh bị sự cố,…

Nếu sự kiện bất khả kháng tác động và làm cho Công ty không thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ của mình theo Hợp đồng này, Công ty sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng biết về sự kiện bất khả kháng này trong thời hạn và cách thức phù hợp, bao gồm cả thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc dự kiến, phạm vi ảnh hưởng, hậu quả dự kiến và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Công ty có quyền chỉ định bên thứ ba khác để khắc phục hoặc hỗ trợ cho quá trình khắc phục hậu quả.

 

Điều 6: Bảo trì và nâng cấp

 

 1. Bảo trì:

1.1 Bảo trì thường xuyên: Công ty sẽ bảo trì thường xuyên để đảm bảo việc truy cập và sử dụng liên tục Cognito của Khách Hàng và các Người sử dụng khác. Nếu việc bảo trì có khả năng gây gián đoạn hoặc gây chậm trễ đến việc truy cập và sử dụng của Khách Hàng, Cognito sẽ thông báo cho Khách Hàng ít nhất là 02 ngày trong tuần trước khi thực hiện việc bảo trì đó.

1.1 Bảo trì khẩn cấp: Công ty có quyền thực hiện việc bảo trì khẩn cấp tại bất kỳ thời điểm nào để thực hiện việc vá lỗi, sửa chữa Cognito. Công ty sẽ thông báo cho Khách Hàng trong một thời hạn hợp lý trước hoặc sau khi thực hiện. Thời gian không thể sử dụng dịch vụ do việc bảo trì Cognito theo quy định tại khoản 3, Điều 2 này sẽ được Công ty tự động khấu trừ vào thời gian sử dụng có tính phí của Khách Hàng.

 

 1. Nâng cấp:

2.1 Nâng cấp không tính phí: Cognito được nâng cấp thường xuyên nhằm cung cấp cho Khách Hàng giải pháp tốt nhất.

2.2 Nâng cấp có tính phí: Công ty nâng cấp, tạo tính năng mới cho Cognito theo yêu cầu riêng của Khách Hàng. Yêu cầu này được bổ sung theo hợp đồng giữa Công ty và Khách Hàng.

Điều 7: Bảo mật thông tin

 

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Mục đích thu thập: Thông tin thu thập nhằm mục đích vận hành Cognito.

– Phạm vi thu thập: Thông tin thu thập bao gồm toàn bộ thông tin được nhập vào và thao tác trên Cognito và thông tin tài khoản đăng nhập.

 

 1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty chỉ sử dụng thông tin tài khoản đăng nhập của Khách Hàng và Người sử dụng khác nhằm thực hiện những công việc sau:

 • Hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng Cognito.
 • Gửi thông báo cập nhật, nâng cấp tính năng Cognito.
 • Liên lạc với Khách Hàng và Người sử dụng khác qua các cuộc khảo sát nhằm thu thập ý kiến về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

– Toàn bộ thông tin được thu thập và lưu trữ từ thời điểm Khách Hàng và những Người sử dụng bắt đầu sử dụng cho đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

– Khách Hàng có thể yêu cầu Công ty xóa hoàn toàn dữ liệu và tài khoản đăng nhập của mình và những Người sử dụng khác bằng văn bản bất cứ lúc nào nếu thấy không phù hợp.

 1. Tài khoản đăng nhập

– Khách Hàng và những Người sử dụng khác cam kết giữ bí mật thông tin tài khoản đăng nhập của mình.

– Nếu phát hiện bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của mình, Khách Hàng và những Người sử dụng khác có nghĩa vụ ngay lập tức thông báo cho Công ty để kịp thời kiểm tra, xử lý.

– Công ty không truy cập, tiết lộ tài khoản đăng nhập của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp dưới đây:

 • Đảm bảo duy trì sử dụng phần mềm, ngăn chặn hoặc đối phó với các vấn đề kỹ thuật, dịch vụ
 • Theo yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến vấn đề hỗ trợ Khách Hàng
 • Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Cam kết bảo mật

Công ty đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi, tiết lộ, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ Ba nào khác, ngoại trừ các trường hợp dưới đâu:

 • Đảm bảo duy trì sử dụng phần mềm, ngăn chặn hoặc đối phó với các vấn đề kỹ thuật, dịch vụ
 • Theo yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến vấn đề hỗ trợ Khách Hàng
 • Theo yêu cầu của Toà Án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin hoặc ý kiến đóng góp xin liên hệ với chúng tôi:

Tên đơn vị: Công ty TNHH SSS LABS

Địa chỉ: 147 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 08 6271 7474

Email: [email protected]